Tagasi uudistesse
TÖÖ JA ÄRI

Töö ja äri keskkonnas tekib inimesel võimalus ennast materiaalselt realiseerida.Selles valdkonnas on võimalus õppida selliseid omadusi, nagu otsustavus, enesekindlus, tahe.Töö ja äri on materiaalsete tegude tegemise valdkond, soovide realiseerimise ja kanalleerimise ala.
Kütus tegudeks tuleb kodustes lähisuhetes valitsevatest tunnetest ja emotsioonidest.
Töö ja äri - kui välismaailmale suunatud inimsuhete aspekt moodustab koos kodu ja peresuhetega,  kui sisemaailmale orienteeritud suhete aspektiga, meie inimsuhete tervikliku joonise. Üks sõltub teisest.
Füüsiline, energeetiline ja vaimne tervis ja elujõud on inimsuhete seisundi avaldumine.

Inimene on terviklik individuaalsus.
Samasugused tervik- individuaalsused on ka firmad, ühingud, organisatsioonid, riigid---ainult vorm on erinev.

Vaimsele kasvule ja isiksuslikule arenemisele orienteeritud ühingu seisukohast on oluline, et tegutsemisvaldkonnad oleksid peale sisemaailmade suunatud ka väljapoole—materiaalsesse ja sotsiaalsesse ilma.Vaimne kasv ei saa avalduda, kui ei suudeta luua endale ja inimestele, kelle eest vastutatakse,  materiaalset ja hingelist rahulolu pakkuvaid tingimusi.

Materiaalse ja sotsiaalse elujõu ekvivalendiks on raha.
Selleks et olla elujõulised, tunda toimimisest rõõmu ja rahulolu, olemegi välja arendanud programmi
 

PROGRAMM
«ÄRILINE ARENEMINE»

PROGRAMMI EESMÄRGID:
· Programmist “mängud maailmades” omandatud uute kogemuste ja oskuste sulandamine igapäeva elu reaalsusega.
· Töökohtade loomine, mis võimaldaks ühingu liikmetel teenida raha ja üheaegselt arendada ennast oma tegevuse erinevates suundades.
· Abi osutamine ühingu liikmetele nende ärilise initsiatiivi ja ärisidemete arendamisel.
· Programm toetab oma liikmete initsiatiivi isiklike äriettevõtete loomisel, kui need on suunatud inimeste ja ühiskonna positiivsele arengule.

Programm realiseerub järgmistes suundades:
· Seminaride tsükkel, mille teemad on seotud raha teenimise, ärilise edukuse suurendamise, finantsilise ja sotsiaalse enesekindluse kasvatamisega.
· Erinevates linnades keskus-klubide “Terviklik Maailm” keti loomine ja arendamine.
· Keskus–klubide juures kaupluste keti loomine, mis  tegutsevad järgmistes suundades - “Terviklik esoteerika maailm”, “Terviklik muusika maailm”,     

· Rahvusvaheline esoteeriline turism.