Tagasi uudistesse
PERE JA KODU

Kui inimene sünnib, siis tema maailm piirdub pere ja kodu ilmaga.Teda ümbritsevad ema ja isa - kõige tähtsamad inimesed tema elus.Nende ülesandeks on anda lapsele edasi kõik oma elamise ja maailmatajumise oskused ja kogemused nii –
nagu nad seda oskavad.
Esimese kolme eluaasta jooksul on laps omandanud enamuse oma lähedaste inimeste seisunditest, elamise strateegiatest - nii avaldunud kui veel avaldumata  vormis.On välja kujunenud iseendasse ja maailma suhtestumise etalonid.
Kodus ja peres sel ajal olnud suhted ja õhkkond kujuneb lapsele subjektiivselt ohutuks,“õigeks “elamise viisiks ning ta hakkab elus alateadlikult püüdlema selle poole, et luua enda ümber samasugust.

Mitte alati ei ümbritse lapsi hellus, austus, hoolivus, mõistmine, sallivus, armastus, vaid hoopis totaalne kontroll, solvumised ja süüdistused, allasurumine, haletsus ja alandamine, lootusetus.
Sellises õhkkonnas arenevad välja suletusel, võitlemisel,mässamisel, teiste ründamisel ja enese kaitsmisel põhinevad elamise strateegiad, millede kütusteks on viha, raev, solvumised, süü, hirm, haletsus, lootusetus ning mis avalduvad agressiivsuses, kahtlustamises, usaldamatuses, depressiivsuses jne.
Elus on sel juhul palju stresse, pingeid, haigusi ning muid kannatusi.
Inimene väsib ruttu nii füüsiliselt, emotsionaalselt kui ka vaimselt. Kujunevad välja inimese suhtumised iseendasse, teistesse inimestesse, enda ja teiste tegudesse ning maailma üldse.

Kodu ja pere peaks olema koht, kus võiks lubada endal olla avatud tunnetele- sisemise armastuse õppimise asupaik. Siia peaks olema alati tahtmine tulla, sest siin oodatakse, saab tunda end turvaliselt, lõdvestuda päevapingetest, puhata ning koguda jõudu ja inspiratsiooni uuteks tegudeks.

Kuna me elame kõikvõimalike suhete maailmas- suhted saavad aga alguse kodust, siis omistatakse kõikides TERVIKLIKU MAAILMA programmides erilist tähelepanu pere – ja inimsuhete korrastamise võimalustele.
See on läbiv teema kõikidel enesearendamisprogrammi “Mängud maailmades “ seminaridel,  kõikidel sotsiaalsetel, ärilistel ja kultuurilistel projektidel.
 
On ka rida spetsiaalseminare, kus inimsuhete teemat käsitletakse süviti.


Kui inimsuhted (suhted isa ja emaga) pole reaalses elus korrastunud- muutunud avatusel, sallivusel, mõistmisel ja tänul põhinevaks—ei saa mingist vaimsest kasvust ja arengust juttugi olla
Sellisel juhul on tegemist illusioonidega iseenese kohta.