Tagasi uudistesse

Lapse sündides on emal ja sünnituse vastuvõtjatel üheks esimeseks küsimuseks: kas sündis poiss või tüdruk.
Sotsiaalsel maailmal ja inimestel on ülimalt oluline teada, kas läbi sünniprotsessi materialiseerus maailma juurde mehelikku või naiselikku jõudu. Kõigile on väga tähtis, milliste rollidega suhtestada ennast vastsündinu suhtes.
Peale füüsiliste sootunnuste teadvustamist hakatakse lapsest "vormima" kas meheliku või naiseliku soorolli kandjat.

Kui sünnitakse füüsiliselt mehena, siis võib öelda, et läbi selle inimese avaldub rõhutatult meesprintsiip kui universaalne loov jõud. Sellisel juhul on inimese elueesmärk selles elus seotud Meesprintsiibis eneserealisatsiooniga.

Võib eristada läbi meeste avalduvat viit meesprintsiibi kvalitatiivselt erinevat arengustaadiumi.

1. LAPS
See staadium avaldub strateegiatena kõike katsuda, kehaliselt puudutada, keelega proovida, "hambaga proovida", tahtmises teada saada- "Mis seal sees on?".
Sellesse staadiumisse kinni jäänud mehed ei suuda midagi iseseisvalt luua. Nad ainult uurivad, eksperimenteerivad, korraldavad lõputuid katsetusi, kuid ei suuda midagi lõpetada. Nad püüavad kõigile olla ainult head, kõigile meeldida, et mitte mingil juhul ei tekitaks kellegile ebameeldivusi. Selle saavutamiseks kasutatakse mitteteadlikult kõikvõimalikke lapselikke strateegiaid. Nad jäävad tavaliselt elu lõpuni "suurteks lasteks".

2. NOORUK, "PATSAAN"
Selles staadiumis avaldub mehelikkus püüdlustena tõestada enda olulisust teistele ja iseendale läbi mässamiste, eituste, agressiivsuse. Kõige olulisem neile meestele on kaaslaste poolt tunnustuse saavutamine ründavate ja võitlevate vahenditega.
Sellesse staadiumisse kinni jäänud mehed satuvad tihti kuritegelikesse grupeeringutesse või valivad endile elukutselise sõjaväelase, politseiniku, eriteenistuste elukutseid.
Kogu elu möödub neil oma mehelikkuse tõestamise tähe all iseendile ja teistele. Nad on ära tuntavad matšodena, uhkustajatena, oma "mehelike" omadustega eputajatena.

3.TÄISKASVANUD MEES
Selles arengustaadiumis hakatakse maailma enda ümber iseseisvalt looma.Tuuakse ilmale nn mittebioloogilisi lapsi, milledeks on teod, ettevõtmised, ärid, sündmused, ümbritsevad objektid. Võetakse endale vastutus nii bioloogiliste kui mittebioloogiliste laste eest, kes alustavad oma elu selles lõputus maailmas. Iga lapse elu elujõuga täimise eest kantakse teadlikult täit vastutust. See arengustaadium avaldub selliste omadustena nagu: hooliv ja mõistev isalikkus; tasakaalukus; valmisolek abistada, kui küsitakse abi; konkreetne, selge ja lakooniline mõtlemine; väärikus, otsustavus ja enesekindlus.

4.TARK, TEADJA
Väga palju elukogemust kogunud täiskasvanud mees. Avaldub elutarkusena vanemas eas. Ida traditsioonides nimetatakse neid õpetajateks. See on oma elukogemustest lahtilaskmise, läbivaatamise staadium. Selles staadiumis sillutatakse endale teed mehelikust piiratusest väljumiseks ühtsuse, terviklikkuse maailma. Toimub isiksuse transformatsioon (muundumine). Avalduvateks omadusteks võiksid olla: sisemine ja väline rahu; kannatlikkus; avatus, oskus kuulata ennast ja maailkma, jne.

5. MAAG, MEISTER
Selles mehelikkuse avaldumisastmes on omane inimese poolt sündmuste häälestamine selliselt, et tema poolt loodud sündmustesse on ulatuslikult kaasa haaratud aeg ja ruum. Nad on väljunud inimlikkuse (tavamõistes) raamidest. Neis tuleb intensiivselt esile Tahe, ettearvamatus, halastamatus, otsekohesus, hoolimatus ja armastus.
Sellised inimesed on muutnud ajaloo kulgu - poliitikategelastest näiteks Makedoonia Aleksander, Tshingis- khaan, Napoleon, Hitler, Stalin, Mahatma Gandhi, Dalai Laama.
Samuti avaldub see eneseteostuse tase suurte õpetajatena ja valgustatusena.

On lihtne test enesekontrolliks: kui mees palju seletab, tõestab ja vaidleb, avaldub temas esimese või teise mehelikkuse avaldumise staadium. Kolmandas avaldumisstaadiumis olevad mehed ei omista tähtsust tõestamisele ja seletamisele, vaid reaalsetele tegudele ja tegutsemistele.

Meestena sündinute põhiline ülesanne seisneb selles, et püüelda põhilises neljas elu avaldumisvaldkonnas (pere ja kodu sfääris; töös ja äris; suhtlemises oma sisemaailmaga ja suhtlemises välismaailmaga) jõuda kolmandasse mehelikkuse arengustaadiumisse.
Selleks, et 90-aastaselt olla täiskasvanud mees, on "tugevama poole" esindajal elu jooksul vaja läbida erinevad isiklikud pühitsused erinevatesse mehelikkuse rollidesse.
Vanasti nimetati selliseid sündmusi initsiatsioonideks, milledeks olid mingid tõsised tegevused või teod, milledega rituaalselt kuulutati endid kas nooruki ehk " patsaani " või täiskasvanud mehe seisundisse kuuluvaks ning eraldati endid pinnapealsemast mehelikkuse rollist.

Et parandada kontakti mehelikkuse maailmaga (materiaalse maailmaga), on tarvilik tegusid tehes õppida konsentreeruma oma paremale kehapoolele. Selle harjutamine võimaldab saavutada mehelikkuse aspektide erakordselt puhast avaldumist.
Alguses on kasulik õppida silitama ja koputama oma keha paremat poolt, tugevamalt astuda parema jalaga vastu maad, võimaldama paremale käelabale füüsilist treeningut. Lõpuks õppida hingama ja kuulama aktsenteeritult parema kehapoolega, parema jalatallaga.
Selliselt harjutades arendatakse endis võimet keskendunult häälestuda mingile ühele eesmärgile, mõttele (eemaldada mõtetest antud hetke jaoks kõik üleliigne), et konsentreeruda kõige olulisemale ning see siis reaalselt läbi tegude materjaliseerida. Areneb tahe, kehakoordinatsioon, ratsionaalsus - vasaku ajupoolkera funktsioonid.
Mida parem kontakt on mehel oma parema kehapoolega, seda rohkem on tema elus tegusid, raha ja rahulolu.

Kui kõki neid harjutusi teha vasakule kehapoolele, siis areneb aktsenteeritult kaootiline, ideedekülluslik ja paradoksaalne mõtlemine, püüd kontrollida kõike enda ümber, usaldamatus materiaalsusele, sensitiivsus, intuitiivsus, jne. Arendatakse parema ajupoolkera funktsioone.

"Täiskasvanud meest" ümbritseb alati lihtsus ja elamise kergus. Naised on sellele mehelikkuse ilmingule väga tundlikud - neid lausa tõmbab selliste energiate poole.
Naised otsivad meestest elamise lihtsust ja stabiilsust, tahavad, et nende kõrval oleks keegi, kellele toetuda, kes oleks hästi maandatud ning omaks võimet alustada, teha ja lõpetada tegusid. Parem kehapool ongi omapäraseks meheliku edukuse instrumendiks.
Kui mees on "mehelikkuselt kerjus", siis ümbritsevad teda ka "kerjused". Seetõttu on täiesti loomulik, et mida rohkem mees konsentreerub oma mehelike sisemiste omaduste arendamisele, seda täuslikum on naiselikkus naistes, keda ta kohtab või kellega ta elab.

Mehelik tegu - see ei ole tegutsemisest targalt rääkimine, vaid reaalne füüsiline teo tegemine, millegi uue loomine. Selleks peab mees oskama:
- püstitada eesmärke;
- valida optimaalsed strateegiad selle eesmärgi saavutamiseks;
- lõpetada alustatud tegevus.

Mehe tähtsaim organ on maks, milles sünnib jõud kehaliste liikumiste ja tegude tegemiseks. Maks on mehelikkuse süda (nii nagu füüsiline süda on naiselikkuse südameks). Mehena sündides on tähtis, et kõik teod saaksid alguse mehe südamest ehk maksast.
Tegusid, mida ise tahetakse teha, tehakse alati maksast. Tegusid, mida ei taheta teha, kuid peab ja seetõttu sunnitakse endid tegema, ei tehta maksast vaid tavaliselt peast. Viimasel juhul maks ja sapp alati pingestuvad - selliseid tegusid on raske alustada, teha ja lõpetada. Hakkab kogunema ebakindlus, enesehaletsus, mis tavaliselt mingi aja pärast pöördub autoagressiooniks (solvumine, viha ja raev) enese vastu. Kui pidevalt ja pikka aega sunnitakse ennast tegema seda, mida tegelikult ei taheta teha, siis tasapisi tekkiv raev hakkab kivistuma maksa, viha kivistuma sappi (maksa- ja sapikivid). Tasapisi lakatakse olemast mehed ning muututakse millekski "kesksoolise" sarnaseks. Emotsionaalselt muututakse kergesti ärrituvateks, vihastuvateks, kahtlustavateks, jne.
Maksale annab suurt kergendust, kui teha tegusid (nii meeldivaid kui ebameeldivaid) paremast kehapoolest, konsentreerudes tegutsemise ajal aistinguliselt maksa piirkonnale - teha seda tegu maksast.

Kui mehe elus:
- ümbritsevad teda tööl ja kodus valdavalt naised;
- viha, tigedus ja raev on sagedased kaaslased;
- maksa piirkonnas tuntakse sageli raskusaistingut;
- on raske ilmutada initsiatiivi (mõistusega kõike mõistetakse, kuid teha ei suudeta),
siis on need märgid sellest, et ülim aeg oleks läbi viia maksa puhastusprotseduurid.
Puhastusmeetodeid on erinevaid ja neist on palju raamatuid kirjutatud.

Üks vähekirjeldatud maksa puhastusmeetod (kuid ülimalt effektiivne) seisneb igapäevaelu tegude kaudu viha, raevu ja tigeduse utiliseerimises. Tähtis on seejuures, et tehtavad teod oleksid väljakutseteks iseendale - muuta tekkinud viha, raev, tigedus enda jaoks mitteiseloomulikuks positiivseks ja loovaks teoks.
Sellisel juhul raev, viha, tigedus - maksa ja sappi allasurutud ja sinna kivistatud elujõud - vabaneb sealt ning muutub lihtsalt terviseks, voolavaks elujõuks. Kivid hakkavad lahustuma.

Teine mittetraditsionaalne ja vähekirjeldatud meheliku elujõu puhastamise meetod (põhiliselt maksa, sapi, kõhunäärme, neerude ja suguorganite) seisneb vanade lõpetamata tegude lõpetamises ning uute mittekorjamises.
Lõpetamata teod salvestuvad kõik meie kehasse (meie keha kasvab elusündmustesse) ning toodavad sealt pidevalt usaldamatust, ebakindlust, kahtlusi, enesesüüdistusi ja vihkamist iseenda suhtes. Sellisel juhul ei teata mida ja kuidas teha ning langetakse järjest rohkem kujutlustesse ja illusioonidesse tegutsemise suhtes - kukutakse ära pähe -- selle naiselikku aspekti, paremasse poolkerra. Kaob kontakt mehelike energiatega kehas.

Seetõttu on meestele eluliselt tähtis, et kui on võetud enesele vastutus millegi alustamise ees, tuleks see ilmtingimata ka lõpetada.
Lõpetamata teod ei jäta kedagi kunagi maha, nad on võlad, mis tuletavad endid pidevalt meelde kroonilise väsimuse ja elujõuetusena.
Näiteks lõpetamata teoks võivad olla ka sellised pisiasjad nagu kunagi ostetud, kuid läbilugemata raamatud. Kui raamatut vaja ei ole, siis üheks selle lõpetamata teo lõpetamise võimaluseks on ta ära kinkida.
Üheks lõpetamata tegude avaldumisvormiks on ka kõikvõimaliku vana, mittevajaliku kraami kogumine pööningutele, panipaikadesse, jne. Mittevajalikud ja kasutud asjad meie ümber on meie elujõu "vanglaks" ja paljude kannatuste allikateks.

Mehelik maailma teadvustamise tee - see on tegude tegemise tee. Mehelikku teed saadavad alati sellised kaaslased nagu tahe, laitmatus, külmaverelisus, otsustavus, oskus jaotada oma jõudu.

Meestele eriti kurnavad on lõpetamata teod ("ripakil suhted") naistega.
Kui naine emotsionaalselt mõtleb mehest ja loodab temalt või tema suhtes midagi, siis on ta selle mehega pidevas energeetilises kontaktis. Oma tunnetega loob ta mehe ümber tollele sageli mittesoovitavaid ja ebavajalikke sündmusi.
Seetõttu, kui mees ei oma tõsist taotlust või eesmärki naise suhtes, ei maksa talle kunagi oma tegude ja käitumistega lootust anda.
Kui seda on tehtud, kui on minevikus olnud suhteid, mis on ripakile jäänud, on väga kasulik need teadlikult lõpetada. Suhete lõpetamine on tavaliselt seotud oma suhtumisest sisemise tõe seisukohast rääkimises, sageli andeks palumise ja andestamisega. Mitte alati ei ole seda sisemiselt ja väliselt kerge teha.

Naised omavad mehe elus üliolulist rolli.
Naiste jõud (emotsioonid, tunded) on meestele vajalikud tegude tegemiseks nagu õhk hingamiseks. Naistel endil isiklikku jõudu oma ideede realiseerimiseks ei jätku - seetõttu nad järgnevad alati meestele, tõugates neid pidevalt oma tunnetega uute (sageli neile vajalike) tegude tegemisele. Nad täidavad oma partneri suhtes kütuse andja rolli.
Kui mees ammutab kütuse enesekindlusena iseendast, siis naist vajab ta kui oma tegude väljastpoolt toetajana.
Kui mehel on raske teha tegusid, siis on selle põhjuseks sageli tunnete, emotsioonide ja toetuse puudumine oma partnerilt. Tavaliselt otsitakse ja leitakse kütus sel juhul mujalt.
Naise tunnete ja tähelepanu puudumine (mitteväljendamine) oma partneri suhtes, on põhiliseks infarktide põhjustajaks meestel.

Meie keha omab ka vasakut poolt ja paremat ajupoolkera, mis on naiselikuks pooleks meestel.
Vasak kehapool võimaldab meestel omada head kontakti kõige erinevamate energiatega, emotsioonidega, tunnetega, olla avatud, spontaanne ja intuitiivne.
Ideaalis peaks iga mees oskama vastavalt vajadusele kasutada oma keha nelja instrumenti - vasakut ja paremat kehapoolt ning vasakut ja paremat ajupoolkera; nendest tulenevaid omadusi, võimeid ja oskusi.

Mees püüab alati täita tühjust (nii naise sees emakat, kui ka välises maailmas), luues sinna pidevalt midagi uut. Ta on pidevalt valmis vallutama.
Meeste kaudu väljendab ennast olemise materiaalne, väline aspekt.
Mehe kaudu ilmutub kogu olemise väline lõputus.

Naine on keskendunud iseendasse. Ta laseb mehe endasse, sünnitab lapsi.
Naistes ilmutub kogu olemise sisemine lõputus.
Õppides ja uurides maiseid naisi, teadvustavad mehed maailma toimumise ja üldse olemise sisemisi seadusi ja mõtet. Naiste kaudu väljendab ennast olemise vaimne, sisemine aspekt.