Tagasi uudistesse

Esivanemate karma

Enesearendamisesüsteemi "Mängud Maailmades" järgi sisaldab inimese karma ehk isiklik ajalugu kolme kogemuslikku aspekti.
Karma = isiklik ajalugu

Praeguse elu isiklikuks ajalooks on kõikvõimalikud mälestused, teadmised, emotsionaalsed- ja kehalised läbielamised ning suhtestumised nendesse. Sellest moodustub ratsionaalse mõistuse jaoks iseenda ja oma elu kohta kättesaadav mälu.

Esivanemate isiklik ajalugu on peidetud meie rakumällu ning ta avaldub füüsilise elujõuna, kehaliste oskuste ja annetena, elamise strateegiatena, harjumustena, tervise ja haigustena, eituste ja jaatustena iseenese ja maailma suhtes. Kõik see päritakse oma vanematelt ning seda võib nimetada ka pärilikkuseks.
Väravateks välises maailmas esivanemate isikliku ajaloo mõistmiseks ja korrastamiseks on ema ja isa ning suhted nendega. Värav sisemaailmas olevasse esivanemate kanalisse asub meie nabas.

Esivanemate karma (isiklik ajalugu) avaldub nn esivanemate jõuna - igale suguvõsale omaste seadustena -- keeldude ja käskudena igapäevaelu korraldamise suhtes.
Kõik ühe suguvõsa liikmed alluvad vähem või rohkem sellele jõule ning see määrab suurtes piirides ära selle suguvõsa jaoks sündmuste iseloomu, milles elatakse. Seetõttu võib öelda, et elamise strateegiad, harjumused, eitused ja jaatused ning nendest tingitud haigused liiguvad vanematelt lastele, esivanematelt järgmistele põlvkondadele. Ühe suguvõsa inimesed on vähem või rohkem füüsiliselt, energeetiliselt ja mõtetelt sarnased.

Nende seaduste, keeldude ja käskude, mille järgi tuleb elada, loojaks on olnud minevikus elanud palju isiklikku jõudu omanud esivanem. Teda võiks nimetada patriarhiks (naisesivanem -- matriarh).
Patriarhiks on inimene, kes oma järglastele annab kvalitatiivselt uue suhtestumise iseendasse ja maailma, uued elamise seadused, mis on täiesti erinevad tema enda esivanemate omadest. Ta annab oma järglaste elusündmustele uue suuna.
Kui see uus suund aitab tema kandjatel igapäevaelus hästi toime tulla, siis nendel inimestel on palju elujõudu, hea tervis, nad on sotsiaalselt, materiaalselt ja vaimselt edukad. Seelle suguvõsa esivanemate jõud laieneb ja tugevneb oma kandjate kaudu.
Kui uus suund on olemasolevates välistes tingimustes eluvõõras, siis hakkab ta hääbuma, tema kandjatel on elus palju kannatusi haiguste ja elujõuetuse näol.

Suguvõsade liinid, milledes liiguvad seadustena sellised omadused nagu: peab olema paindlik; peab olema liikuv ja kohanemisvõimeline; peab austama oma vanemaid; peab olema enda ja teiste suhtes aus; peab austama sinust erinevaid seisukohti; väljapääsmatuid olukordi pole olemas, on vaid iseenda kujutluste piiratus jne. Selliste väärtuste kandjad on elu kõikides sfäärides edukad. Sellised suguvõsade liinid on väga elujõulised tuhandeid aastaid.

Suguvõsade liinid, milledes liiguvad seadustena sellised väärtused ja veendumused nagu: maailm on üks ohtlik paik; elu on võitlus; kõik, mis on minust teistsugune, tuleb hävitada; see, mida sa omad, tuleb hoida enda juures; edukuse aluseks elus on kõike teada; tundeid ei tohi välja näidata, nad tuleb alla suruda; meie oleme paremad kui nemad; sa pead olema edukas; jne - viivad neid kandvad suguvõsade liinid varem või hiljem väljasuremisele haiguste, õnnetuste, sigimatuse, jne läbi.

Esivanemate kogemuste ajalugu ei ole "sirge" rada, vaid käänuline, paljude suunamuutustega. Meie rakumälu (esivanemate ajalugu) sisaldab paljude patriarhide elamise seaduste lõike tuhandete, sadade tuhandete, miljonite aastate sügavusse.

Vaimse kasvu seisukohast omab olulisust ainult see jõud, mis praegusel hetkel läbi meie liigub. Seda seetõttu, et ainult see on meie igapäevaelus avaldunud ja loob elusündmusi. Kogemustele toetudes võin öelda, et viimasele patriarhile eelnenud patriarhe, praeguse elu seisukohast ei ole vajadust mäletada ja seda on ka ülimalt raske teha.

Sõltumata sellest, kas praeguse esivanemate jõu patriarh elas sadu või tuhandeid aastaid tagasi - nii tema kui ka kõik teda ja meid ühendavad esivanemad elavad meis siin ja praegu, aja ja ruumi väliselt.
Erinevate võtetega on võimalik nendega ühendusse astuda, suhelda, paluda abi ja saada seda reaalse kehalise elujõuna, nõuannetena ja füüsiliste ning vaimsete oskustena.

Sõltumata sellest, kas me teadvustame oma esivanemaid või mitte, alati nad püüavad läbi meie ja meie järglaste edasi elada. Kui inimesel ei ole järglasi, siis see on kõige suurem tragöödia temas elavatele esivanematele ning füüsilisele emale ja isale kui eellaste jõu materiaalsele vormile.
Seetõttu suhted ema ja isaga peegeldavad hästi inimese füüsilise elujõu seisundit, inimeses olevaid avaldunud ja varjatud haigusi ning tulevaste elusündmuste iseloomu - peegeldavad suhet esivanemate jõuga.
Kuna viimane annab meie füüsilise elujõu, tervise ja ka haigused, siis võib teha mitmeid järeldusi:

Individuaalset isiklikku ajalugu (karmat) võib kirjeldada kui informatiivset maatriksit, mille järgi Individuaalsus ( ISE ) loob endale kehalise isikliku ajaloo abil (kaudu) materiaalse vormi (inimkeha), et läbi selle ennast (olevat) teadvustada.
Esivanemate isiklik ajalugu täidab individuaalse isikliku ajaloo jaoks vormi, materialiseerumisekeskkonna ja kütuse (jõu) rolli. nad on omavahel lahutamatult seotud ja teatud mõttes üksteise peegeldused

 

Kui vaadelda meie esivanemate ja loodusrahvaste kultuuritraditsioone, siis praktiliselt kõikides omistatakse olulist tähtsust ja austust oma esivanematele, nende elamise oskustele ja nõuannetele.
Elujõu - ja vaimse kasvamise seisukohast osutub selline suhtumine kõige lihtsamaks, loomulikumaks ja kiiremaks teeks sisemise rahulolu, elust rõõmu tundmise, iseendast rõõmu tundmise ja elusündmuste turvalisuse saavutamiseks, iseenda leidmiseks.

Meid ümbritsevad sündmused, meie keha, ema ja isa, esivanemad - need on ainukesteks reaalsusteks, millele saab usaldavalt toetuda iseenda mäletamisel, tundmaõppimisel ja muutmisel.

Enesearendamise programmi "Mängud Maailmades" seminar "Perekonna ja esivanemate karma" ongi mõeldud selleks, et taastada side endas elavate esivanematega, ema ja isaga, et õppida paluma, vastu võtma ja igapäevaelus kasutama nende poolt pakutavat abi.